S technologií 3D tisku neodmyslitelně souvisejí některé pojmy. V naší encyklopedii 3D tisku tak najdete to nejdůležitější, s čím se v této oblasti můžete setkat.

ABS - Materiál pro stavbu modelů na 3D tiskárnách. Je tuhý, odolný proti extrémním teplotám a zdravotně nezávadný. Je to jeden z nejpoužívanějších materiálů vůbec.

Aditivní výroba - Označení pro proces, při kterém se výrobek zhotovuje postupným nánosem tenkých vrstev. Aditivní výroba je sice to samé jako 3D tisk, tento pojem se však používá spíše pro označení koncového výrobku, nikoliv pro výrobu prototypu.

Alumid - Materiál využívaný pro 3D tisk. Je to směs polyamidu a hliníkového prášku. Má dobrou pevnost, šedou barvu a hrubší strukturu.

Computer Aided Design (CAD) - Software využívaný pro navrhování 2D nebo 3D výrobků.

Fused Deposition Modeling (FDM) - Jedna z nejrozšířenějších technologií 3D tisku. Její princip spočívá v tavení plastu či kovu. Extruzní hlava taveninu vytlačuje na podložku a nanáší tenkou vrstvu materiálu. Takto je schopna zhotovit celý výrobek.

Polyactid acid (PLA) - Materiál pro 3D tisk. Využívá se pro 3D tisk metodou extruze termoplastu. Setkat se s ním můžeme ve školách nebo v domácím prostředí. Materiál se získává z kukuřičného či bramborového škrobu a je tedy snadno biologicky odbouratelný.

Selective Laser Sintering (SLS) je další používanou zkratkou v oblasti 3D tisku. Českým ekvivalentem pro tento termín je "selektivní spékání laserem" či "sintrování" a označuje proces aditivní výroby. SLS technologie je srovnatelná s konvenčními výrobními metodami.

Virtual Reality Modeling Language (VRML) je označení pro standardní souborový formát třírozměrné vektorové grafiky. Tato grafika se využívá nejen jako webová, ale také pro 3D tisk barevných modelů.